Oferta

Zimnoregenerowane

Ultrapac 2000 - osuszacz o przepływach: 5-25m3/h(typ Mini), 35-100m3/h (typ Midi)

Ultrapac 2000

Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno

o przepływach: 5-25m3/h(typ Mini), 35-100m3/h (typ Midi)

Kompleksowy system oczyszczania powietrza, zawierający filtr wstępny z automatycznym drenem kondensatu, osuszacz adsorpcyjny i filtr końcowy.

Filtr wstępny zatrzymuje cząsteczki stałe oraz kondensat (mieszanina oleju z wodą), aż do resztkowej zawartości olejuw powietrzu na poziomie 0,03 mg/m3. Następnie osuszaczadsorpcyjny pochłania wilgoć ze sprężonego powietrza, osuszając je do punktu rosy równego – 40 °C. Ostatecznie w filtrze końcowym wychwytywane są cząsteczki pyłu, którymógł przedostać się z kolumn osuszających.

Dostępne są wersje: Ultrapac 2000 standard i Ultrapac 2000 Superplus:

Ultrapac Classic HED/ALD/MSD

Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym z regeneracja na zimno

o przepływach od 5 do 8750m3/h

Ultrapac HED/ALD/MSD Typ 0005 do 1000 to kompletny układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym, filtrem wstępnym i końcowym oraz sterowanym poziomem elektronicznym drenem kondensatu.

Osuszacz adsorpcyjny HLP PN 25, HLP PN 40 oraz HLP PN 100-400.

Kompletny układ uzdatniania z osuszaczem regenerowanym na zimno do wysokich ciśnień, z filtrem wstępnym i końcowym.

Zespół uzdatniania powietrza Oilfreepac OFP

o przepływach od 5 do 1000m3/h oraz Ultrapac 2000 (mini i midi) w wersjach Standard i Superplus

Kompletny zespół oczyszczania powietrza: potrójna filtracja wstępna z elektronicznie sterowanym spustem kondensatu na każdym poziomie, zimnoregenerowany osuszacz adsorpcyjny, pochłaniacz z węgla aktywnego do adsorpcji pozostałości oparów oleju i węglowodorów oraz urządzenie zamykające przeciwdziałające przedostaniu się oleju.

Poza posiadaniem wszystkich cech osuszaczy adsorpcyjnych Ultrapac 2000 i Ultrapac HED/ALD/MSD, osuszacze Oilfreepac 2000 (mini i midi) i Ultrapack OFP(modele 0005-1000) zawierają integralny filtr z węglem aktywnym dla usunięcia wodorowęglanów i innych par dla  zastosowań dla których wymagane jest powietrze wolne od ojelu i nieprzyjemnych zapachów.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.