Oferta

Do filtra do zastosowań specjalnych DFX

AX - z węglem aktywnym

ELEMENT FILTRACYJNY TYP AX

Filtr AX jest filtrem dwustopniowym. Stopień adsorpcji eliminuje pary oleju, węglowodory i zapachy dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. Cząstki stałe są usuwane w filtrze wgłębnym, zbudowanym z mikrowłokien w formie maty.Dodatkowo, mata i siatka wspierająca ze stali nierdzewnej sprawiają, że oba stopnie  filtra są odpowiednio mocno zamocowane.

Przy odpowiedniej filtracji wstępnej (patrz „zalecana filtracja wstępna”) osiągana resztkowa zawartość oleju jest na poziomie < 0,003 mg/m³.

Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500-2  w celu zapewnienia uzyskania wiarygodnej klasy jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1.

ELEMENT FILTRACYJNY TYP MX

Wkłady filtracyjne typu MX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu MX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

ELEMENT FILTRACYJNY TYP SX

Wkłady filtracyjne typu SX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu do elementu filtracyjnego typ SX cechuje sie większym upakowaniem włokien co przekłada sie na dokładność i spadek ciśnienia.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu SX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

ELEMENT FILTRACYJNY TYP VX

Wkłady filtracyjne typu VX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu VX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.