Oferta

THORTEX 15 (UNIREP 3M)

UNIREP 15 cerami-flex płynny cerami-flex FG

1. Opis
UNIREP 15 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym, specjalnie odporny na działanie szybkich i burzliwych przepływów cieczy: kawitację i wycieranie przez ciecze. Po zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje płynną postać o gęstości płynnego miodu, doskonalę i trwale kryjący powierzchnie narażone na efekty kawitacyjnych przepływów cieczy. Materiał jest trwale lekko elastyczny, pozostaje w wysokich granicach sprężystości.

2. Zakres zastosowań
UNIREP 15 tworzy cienką warstwę ochronną (ok. 250 μm) na powierzchniach urządzeń lub instalacji, narażonych na stały kontakt z czynnikami wywołującymi erozję i kawitację. Używany jest również jako ochrona elementów fabrycznie nowych.

  • nałożenie odpowiedniej warstwy UNIREP 15, wydłuża czas sprawnej eksploatacji urządzeń od 8 do 12-krotnie, w stosunku do urządzenia „gołego”
  • nałożenie cienkiej warstwy na urządzenia wcześniej naprawiane materiałem UNIREP 14, w celu utrwalenia i wygładzenia naprawianych miejsc  (jako stały element tej technologii)

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

  • 3:1 – objętościowo

Objętość właściwa:  835cm3/kg

 

4. Dane aplikacyjne

czas użycia od wymieszania 20 minut
stan półsuchy 2 godzin
utwardzenie 5 godzin
pełne utwardzenie chemiczne 7 dni

Wymieszany materiał UNIREP 15 nakładamy za pomocą dobrego pędzla, tak aby uzyskać równe i gładkie pokrycie przygotowanej powierzchni (warstwa rzędu 250 μm). Materiał należy zużyć w ciągu 20 min od rozrobienia. Tam, gdzie wymagana jest aplikacja drugiej warstwy lub gdzie UNIREP 15 ma być położony na warstwę materiału UNIREP 14, maksymalny czas przerwy między aplikacjami nie powinien przekraczać 4 godzin.

 

5. Dane wytrzymałościowe

  • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1975 N/cm2
  • wytrzymałość na rozciąganie wg ASTM D 412: 1958 N/cm2
  • wydłużenie wg ASTM D 412: 35%
  • elastyczność wg ASTM D-522-4: 30%
  • odporność na ścieranie wg ASTM D 4060-84, badanie wg Taber’a Rad CS17 (1 kg/5000 cykli): max 0,08 cm3/1000 cykli
  • skurcz: poddany testom UNIREP 15 nie wykazuje żadnego mierzalnego skurczu
  • odporność na korozje wg ASTM B 117/5000 godzin w solnym sprayu nie wykazuje żadnych oznak korozji

6. Obróbka mechaniczna
UNIREP 15 jest ogóle nie zalecana. Możliwa jest natomiast technika wypełnień trudno dostępnych szczelin metodą wierceń i wtrysku UNIREP 15 specjalnym pistoletem.
7. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie  (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC, niezależnie od wielokrotnego otwierania opakowania.
8. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest klasyfikowany jako niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia. Jednakże w czasie pożaru np. magazynów należy stosować gaśnice pianowe, CO2 lub proszkowe. Strażacy powinni używać masek przeciwgazowych

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.