Oferta

SYNTHO SHIELD

SYNTHO SHIELD

System Syntho-Shield™ składa się z dwóch komponentów, materiału Syntho-Glass® wzmacniającego właściwości mechaniczne i przeciwkorozyjne, oraz samoprzylepnej Taśmy Antykorozyjnej, podkładu zapewniającej długoterminową ochronę przed korozją. Samoprzylepna Syntho-Shield to innowacyjny system antykorozyjny, który pokrytym nią podwodnych, pod- i nadziemnych konstrukcjom zapewnia wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia. Dla konstrukcji budowlanych wymagających ochrony przed promieniowaniem UV zaleca się stosowanie rozwiązania Syntho-Glass®UV.

Typowe zastosowania:

 • Ochrona antykorozyjna, izolacja, uszczelnienie i wodoszczelność:
 • Rur, kołnierzy, złączek i zaworów ułożonych pod wodą, w ziemi i ponad
 • gruntem
 • Nadbudów podwodnych rurociągów i platform wiertniczych
 • Betonowych, stalowych i drewnianych ścian palowych, w obszarze zalewania, powyżej i poniżej linii wodnej
 • Molo, mostów i ścian palowych pomostów, a także wsporników nadbudów
 • Rurociągów przesyłających ropę naftową, wodę i chemikalia, pod wodą, w ziemi i ponad gruntem
 • Rurociągów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Przemysłowych i instytucjonalnych rurociągów i instalacji rurowych

Zalety:

 • Nie wymaga specjalnego przygotowywania powierzchni (SSPC SP 2-3)
 • Odporny na działanie temperatur ekstremalnych
 • Łatwy do stosowania, nie wymaga mieszania i związanego z tym czyszczenia
 • Odporny na działanie wody, kwasu, soli i substancji organicznych zawartych w glebie
 • Może być nakładany na mokrych nawierzchniach i pod wodą
 • Wymagane tylko minimalne przygotowanie nawierzchni
 • Szybka, długoterminowa powłoka ochronna, działająca natychmiast po zastosowaniu
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Spełnia wymogi normy AWWAC217

Opis (dane techniczne):

Właściwosci mechaniczne
Badanie Metoda Wynik
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D638 36,000 psi (2482.1 bar)
Wytrzymałość na zginanie ASTM D790 26,100 psi (1799.53 bar)
Odporność na uderzenia ASTM G14/G62 123 ft. lb (167J)
Odspojenie katodowe Analiza ITI 4-5 mm promień odspojenia
Odporność na ścieranie Analiza ITI 3 mils/sek

 

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.