Oferta

THERMO WRAP INSPECTABLE

THERMO WRAP INSPECTABLE

Thermo-Wrap™ Inspectable to specjalnie zaprojektowany naprawczy system kompozytowy wykorzystujący dwukierunkową, niekurczliwą taśmę z włókna szklanego o wysokiej sztywności oraz własny, opatentowany produkt Thermo-Poxy™ Inspectable. Użytkownicy i operatorzy mają możliwość monitorowania integralności czynnego systemu naprawczego Thermo-Wrap Inspect-able przy użyciu standardowych metod radiograficznych przez cały okres trwałości produktu. Thermo-Wrap stosuje się do naprawy skorodowanych lub uszkodzonych rurociągów wystawio-nych na działanie agresywnych substancji chemicznych i podwyższonych temperatur.

Typowe zastosowania:

  • Rury z rozszerzeniem, przewody upustowe, rurociągi parowe, chemiczne rurociągi techniczne
  • Spoiny obwodowe, kolanka, trójniki
  • Środowiska wysokich temperatur

Zalety:

  • Możliwość przeglądu z użyciem radiografii
  • Odporność na wysoką temperaturę przy utwardzaniu w temperaturze pokojowej
  • Konstrukcja zgodna z wymogami norm ASME PCC-2

Opis (dane techniczne)

Właściwości Kierunek obdowdowy Kierunek osiowy
Moduł sprężystości przy 4,29 Msi (29,6 GPa) 2,29 Msi (15,8 GPa)
Współczynnik rozszerzalności 5,72 ppm/˚F (10,3 ppm/˚C) 8,41 ppm/˚F (15,14 ppm/˚C)

 

Właściwość Typowa wartość testowa
Grubość laminatu 0,027” (0,69mm)
Współczynnik Poissona 0,132
Temperatura zeszklenia 367˚F (186˚C)
Moduły sprężystości poprzecznej polimeru 177 ksi (1,22 GPa)
Twardość Shore’a D 87
Prędkość uwalniania energii 2 in.lb/in2 (350J/m2)

 

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Żywica epoksydowa: przechowywać w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu w temp. maks. 35°CMateriał: przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 38˚C z dala od wilgoci i wszelkich zanieczyszczeń w oryginalnym opakowaniu

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.