Oferta

SYNTHO GLASS XT

SYNTHO GLASS XT

Syntho-Glass®XT to unikalny, wstępnie impregnowany, dwukierunkowy materiał kompozytowy przeznaczony do naprawy i wzmacniania rurociągów i innych konstrukcji osłabionych od wewnątrz oraz na zewnątrz czynnikami korozyjnymi. System zapewnia zachowanie prawidłowych proporcji włókna do żywicy, co ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia niezawodnej wydajności. W połączeniu z odpowiednią masą powlekającą Syntho-GlassXT umożliwia naprawę i wzmocnienie struktury o dowolnym kształcie w kilka minut.

Typowe zastosowania:

  • Zapewnienie stabilności rurociągu
  • Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze
  • Pionowe przewody rurowe przesyłu ropy naftowej i gazu
  • Spoiny obwodowe na statkach i rurociągach
  • Przewody rurowe proste, kolanka, trójniki i kołnierze
  • Rurociągi technologiczne: chemikalia, ropa naftowa, gazy, woda i para
  • Zabezpieczenie przez korozją atmosferyczną

Zalety:

  • Aktywowana wodą żywica poliuretanowa skraca czas przygotowania preparatu o ponad 50 %
  • Możliwość łatwej instalacji materiału w każdych warunkach: pod wodą, w deszczu lub w środowisku o dużej wilgotności.

Opis (dane techniczne) 

Właściwość Kierunek obwodowy Kierunek osiowy
Moduł sprężystości przy 3,56 Msi (30,5 GPa) 1,96 Msi (15,8 GPa)
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 5,40ppm/ºF (10,3 ppm/ºC) 29,00ppm/ºF (15,14 ppm/ºC)

 

Właściwość Typowe wartości testowe
Twardość Shore’a D 83
Grubość laminatu 0.013
Współczynnik Poissona 0.133
Prędkość uwalniania energii 0.525

 

Informacje dodatkowe

Dostepne w  opakowaniach:
Syntho-Glass XT jest dostępny w rozmiarach o szerokości 2″(5cm) do 12″ (30cm) oraz 15″(4,6 m) do 90′ (27,4 m) długości. Standardowo jest wysyłany w pojemnikach 17” x 15” x 14” (43cm x 38cm x 36cm)

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.