Oferta

SCAR GUARD

SCAR GUARD

Opatentowana seria produktów Scar-Guard™ została zaprojektowana w celu zabezpieczenia zastosowanych na miejscu na połączeniach rurowych powłok przed naprężeniami spowodowanymi ścieraniem oraz uszkodzeniami powierzchni na skutek wiercenia otworów, przewiertów horyzontalnych i innych, minimalizując konieczność wykonywania kosztownych napraw rurociągów po ich odsłonięciu i zapewniając przy tym długotrwałą ochronę.

Typowe zastosowania:
Tworzenie warstwy odpornej na ścieranie w czasie wiercenia otworów kierunkowych, horyzontalnych przewiertów kierunkowych i innych

 • Warstwa ochronna, która chroni wcześniej nałożone powłoki, jak np. żywice epoksydowe, okleiny kurczliwe lub taśmy nakładane na gorąco

Zalety:

 • Niski profil wpływa na zmniejszenie uszkodzeń podczas przeciągania
  • Bez ekranowania
  • Nie zagraża zdrowiu
  • Łatwa instalacja
 • Zalety poliuretanu
  • Wstępnie impregnowany, bez potrzeby mieszania lub nasączania na miejscu instalacji
  • Utwardzany wilgocią
 • Zalety żywicy
  • Fabryczne nasączenie
  • Zwiększona wytrzymałość i twardość wiązania daje odporność na bardziej niekorzystne warunki glebowe
  • Wydłużony czas obróbki w miejscach o gorącym klimacie

 Opis (dane techniczne):

Kategoria produktu  Czas obróbki  Czas wiązania Grubość (poj. warstwy)  Żywica bazowa Twardość Shore D 
Scar-Guard 5-7 min 30 min 0,0225” Poliuretan 72
Scar-Guard 30-35 min 2 godz. 0,0225” Poliuretan 74
Scar-Guard E 45-55 min 2,5 godz. 0,0225” Epoksyd 81

* Podane czasy obróbki i wiązania są przybliżone i zostały zmierzone w 75°F (24°C).

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.