Oferta

THORTEX 28 (UNIREP 3M)

UNIREP 28 super stick metal-tech sG

1. Opis
UNIREP 28 to laseczka miękkiego materiału (podobna do dużej tutki plasteliny), który po odcięciu potrzebnej części i zgnieceniu utwardza się w czasie 4 minut. Dociśnięty do zniszczonego miejsca (rura, korpus, odlew, instalacja) przykleja się i na trwałe pozostaje jako całkowita i natychmiastowa pomoc przy pęknięciach, przeciekach, ubytkach, awariach, zniszczeniu.

2. Zakres zastosowań
Właściwie użyty UNIREP 28 hamuje przecieki, wypełnia ubytki, uszczelnia pęknięcia. Szczególnie przydatny przy: rurach, zbiornikach, armaturze, akumulatorach, grzejnikach, szparach, różnych nieszczelnościach w każdej instalacji.
Pełna przyczepność do wszelkiego rodzaju materiałów: stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, plexiglasu, szkła, drewna, betonu, cegły itp. itd. Uszorstnienie i oczyszczenie naprawianego miejsca znacznie podwyższa stopień adhezji.

Można nakładać również i na wilgotne powierzchnie

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Przygotowanie materiału do aplikacji

 • Naprawiane miejsce dokładnie oczyścić, prostymi, dostępnymi narzędziami, najlepiej papierem ściernym.
 • Odciąć nożem plasterek (lub więcej – tyle ile trzeba) materiału.
 • Materiał dokładnie zgnieść i zmieszać w palcach aż do uzyskania całkowicie jednolitej masy, bez smug. Należy więc działać szybko!
 • Wymieszany materiał nałożyć na naprawiane miejsce i docisnąć. Potem wilgotnym palcem dogładzić i wyrównać. Można zastosować folię polietylenową i przez nią wyrównać i docisnąć materiał.
 • Już po 4 minutach tak nałożony materiał staje się twardy, a po 1 godzinie można go obrabiać mechanicznie (szlifować, toczyć, wiercić, frezować).

Naprawa jest trwała i nie wymaga ponownej aplikacji

4. Dane aplikacyjne

czas użycia po zgnieceniu i zmieszaniu mniej niż 4 minuty
minimalny czas utwardzenia przed obróbką mechaniczną 1 godzina
czas utwardzenia 4 minuty
czas magazynowania 2 lata

 

5. Dane wytrzymałościowe

 • wytrzymałość na ścinanie:    6.5 N / mm² (900 psi)
 • wytrzymałość na ściskanie:  8.44 N / mm² (12000 psi)
 • odporność elektryczna:          30 000 Megaohm
 • odporność na wysokie:          temperatury do 150°C
 • chemoodporność:                  związki organiczne, ketony, alkohole, sole, rozcieńczone kwasy i ługi
 • przyczepność (adhezja):        doskonała do wszystkich materiałów

 

6. Zalecenia specjalne

 • może działać drażniąco na oczy i skórę.
 • może wywołać uczulenie w kontakcie ze skórą.
 • w przypadku bezpośredniego kontaktu, miejsce można umyć wodą z mydłem.
 • podczas aplikacji zaleca się używanie ochronnych rękawiczek.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.