Oferta

THERMO WRAP CF

THERMO WRAP CF

Thermo-Wrap™CF to specjalnie zaprojektowany system kompozytowy wykorzystujący włókna węglowe i szklane o wysokiej wytrzymałości Thermo-Wrap CF służy szczególnie do działań naprawczych, które wymagają, aby materiał kompozytowy utrzymywał wysoką wytrzymałość konstrukcyjną w środowisku działania wysokiej temperatury przy jednoczesnym utwardzaniu w temperaturze pokojowej.

Typowe zastosowania:

  • Rozszerzenia rur
  • Rurociągi parowe
  • Spoiny obwodowe, kolanka, trójniki
  • Przewody obróbki chemicznej
  • Wszędzie tam, gdzie spodziewane temperatury podwyższone mogą sprawiać problemy

Zalety:

  • Odporność na wysoką temperaturę przy utwardzaniu w temperaturze pokojowej
  • Brak konieczności podgrzewania lub utwardzania wtórnego
  • Kompletne projektowe wyliczenia fabryczne, konsultacje i wsparcie techniczne
  • Wysoka sztywność i wytrzymałość na rozciąganie

Opis (dane techniczne): 

Właściwość Kierunek obwodowy Kierunek osiowy
Moduł sprężystości przy 8 Msi 2,29 Msi (15,8 GPa)
Współczynnik rozszerzalności 3,2 ppm/˚F 10,31 ppm/˚F

 

Właściwość Typowa wartość testowa
Grubość laminatu 0,018”
Współczynnik Poissona 0,218
Twardość Shore’a D 90@ 24˚C

 

Informacje dodatkowe

Thermo-Wrap CF jest dostarczany w zestawach, które zawierają:
Suche włókno Thermo-Wrap CF o szerokości od 2″(5cm) do 12″ (30cm)
Thermo-Poxy (pinty – galony) w celu pokrycia następujących powierzchni: 20ft2 (1,8m2),40ft2 (3,7m2), 80ft2 (7,4m2), 160ft2 (14,8m2)
Standardowo jest wysyłany w opakowaniach  17” x 15” x 14” (43cm x 38cm x 36cm)

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.