Oferta

THORTEX 12 (UNIREP 3M)

UNIREP 12 ceramic S metal cerami-tech FG

1. Opis
UNIREP 12 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym, molekularnie modyfikowanym. Po zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje postać o gęstości płynnego miodu. Doskonale i trwale kryje powierzchnie narażone na efekty przepływów cieczy.
2. Zakres zastosowań
UNIREP 12 tworzy cienką warstwę ochronną (ok. 250 μm) na powierzchniach urządzeń lub instalacji, narażonych na stały kontakt z czynnikami wywołującymi korozję, erozję i kawitację. Używany jest również jako ochrona elementów fabrycznie nowych.

 • nałożenie odpowiedniej warstwy UNIREP 12, wydłuża czas sprawnej eksploatacji urządzeń od 4 do 12-krotnie, w stosunku do urządzenia „gołego”
 • nałażenie cienkiej warstwy na urządzenia wcześniej naprawiane materiałem UNIREP 13, w celu utrwalenia i wygładzenia naprawianych miejsc  (jako to stały element tej technologii)

 

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 3:1 – objętościowo
 • 8:1 – wagowo

Objętość właściwa:  435cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1958 N/cm2
 • odporność na temperaturę: 250oC
 • wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695: 9090 N/cm2
 • wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790: 6295 N/cm2
 • stała dielektryczna wg ASTM D 150: 6,0
 • oporność właściwa wg ASTM D 257: 8×1013Ohm cm
 • właściwa oporność powierzchniowa wg ASTM D 257: 8×1013 Ohm
 • odporność na chemikalia; (dokładna – patrz osobny rozdział); doskonała odporność na większość wodnych roztworów soli, kwasów i związków alkalicznych
 • odporność na ścieranie (wg Taber’a obciążenie 1 kg – 1000 obr./min): max. 2,7 u/1000 obr.
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA.

5. Obróbka mechaniczna
W przypadku UNIREP 12 nie jest ona w ogóle zalecana. Możliwa jest natomiast technika wypełnień trudno dostępnych szczelin metodą wierceń i wtrysku UNIREP 12, specjalnym pistoletem.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie  (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • FDA – USA  CFR 21.175.300
 • BUREAU VERITAS 0015H/4872/BO/PRSOBV
 • LLOYD’S REGISTER MDD/92/ABS
 • AMERICAN BUREAU of SHIPPING 97-NC 113224-X

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.