Oferta

Układ przygotowania powietrza oddechowego

Ultrapure ALG20

ULTRAPURE ALG 20

Ultrapure ALG 20 jest stosowane wtedy gdy powietrze do oddychania jest zanieczyszczone w wyniku procesu, na przykład podczas piaskowania, lakierowania, produkcji farby, w przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych, oraz miejscach pracy w których jakośc powietrza jest zaburzona. Jeżeli sprężone powietrze jest centralnie wstępnie uzdatniane i nie zawiera CO2 ani CO (w ilościach szkodliwych dla zdrowia), urządzenie Ultrapure ALG 20 z dwoma lub trzema stopniami filtracji jest wykorzystywane jako dodatkowe rozwiązanie dedykowane uzdatnianiu powietrza oddechowego. Urządzenie instalowane jest zazwyczaj na końcu linii sprężonego powietrza, zapewniając przepływ powietrza oddechowego dla maksymalnie 4 osób – przepływ 60m3/h (maksymalnie 90m3/h).

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.