Oferta

Próbobiorniki, automaty do poboru prób materiałów sypkich Mark&Wedell ( M&W)

Przyrządy do kontroli procesów:

–Automatyczny próbopobierak pyłu (ADS)   

–Próbopobierak popiołu lotnego (FAS)    

–Sonda Pitot’a do zanieczyszczonego powietrza (DAP) 

–Próbopobierak paliwa pyłowego (PFS)  

–Analizator zawartości części palnych/węgla resztkowego w popiele (RCA)   

–Przepustnica odcinająca do pyłoprzewodów podawania paliwa pyłowego (ABD)   


 

Próbopobieraki:

–Próbopobierak z rynny aeracyjnej   

–Próbopobierak kubełkowy z przenośnika taśmowego   

–Próbopobieraki z lejów przesypowych   

–Próbopobierak łopatkowy z taśmy przenośnikowej   

– Próbopobieraki śrubowe     


 

Pomniejszacze:

–Pomniejszacze talerzowe      

–Pomniejszacze z rurą obrotową      

– Instalacje pomniejszające   


 

Produkty pomocnicze:

 

-Przenośniki dozujące   

-Magazynowanie i sortowanie próbek   

-Podajniki wibracyjne   

-Kruszarki / szatkownice          

-Panele sterowania/Panele zasilające/Panele systemu nadrzędnego (DCS)   

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.