Oferta

THORTEX 13 (UNIREP 3M)

UNIREP 13 ceramic R metal cerami-tech EG

1. Opis
UNIREP 13 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym, specjalnie zbrojonym (molekuły stali w krzemowej osłonie) przeciwko wycieraniu przez ciecze. Po zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje postać tiksotropowej pasty, służącej do wypełnienia głębokich wżerów i odbudowy wypłukanych (wykruszonych) łopatek wirników, kierownic, a także korpusów.

2. Zakres zastosowań
UNIREP 13 stosuje się wszędzie tam gdzie chcemy usunąć skutki korozji, erozji i kawitacji.

 • uzupełnianie braków materiałowych w skorodowanych lub wyerodowanych elementach pomp, zaworów, rurociągów, kolanek przewodów
 • naprawy śrub okrętowych, elementów sterów, dużych korpusów
 • naprawy wymienników ciepła
 • naprawy wentylatorów

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 3:1 – objętościowo
 • 5:1 – wagowo

Objętość właściwa:  417cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1,925 N/cm2
 • odporność na temperaturę: 250oC
 • wytrzymałość na ściskanie, wg ASTM D 695: 12,375 N/cm2
 • wytrzymałość na rozciąganie, wg ASTM D 790: 6,189 N/cm2
 • stała dielektyczna, wg ASTM D 150: 6,0
 • oporność właściwa, wg ASTM D 257 : 8×1013 Ohm cm
 • właściwa oporność powierzchniowa, wg ASTM D 257 : 8×1013 Ohm
 • odporność na chemikalia: (dokładna – patrz osobny rozdział); doskonała odporność na większość wodnych roztworów kwasów i soli a także na wszystkie przemysłowe ciecze zrzutowe
 • odporność na ścieranie (wg Taber´a, Rad CS17, 1kg-5 000 obr./min): max.2,7µ/1 000 obr.
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA

5. Obróbka mechaniczna
W ogóle nie jest zalecana, ponieważ UNIREP 13 z uwagi na wysoką odporność na ścieranie może być toczony jedynie przy pomocy noży z ostrzem diamentowym. Zalecana prędkość toczenia nie powinna przekraczać 12m/min. UNIREP 13 można natomiast szlifować i polerować. Zaleca się używanie tarcz korundowych o prędkości obwodowej 15 m/sek. Polerując powierzchnię metalu UNIREP 13 można uzyskać dokładność ok.4.

6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • FDA – USA  CFR 21.175.300
 • BUREAU VERITAS 0015H/4872/BO/PRSOBV
 • AMERICAN BUREAU of SHIPPING 97-NC 113224-X

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.