Oferta

THORTEX 19 (UNIREP 3M)

UNIREP 19 ceramic carbide cerami-tech HG

1. Opis
UNIREP 19 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym, specjalnie zbrojonym przeciwko wycieraniu przez ciecze. Po zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje postać tiksotropowej pasty, służącej do wypełnienia szczególnie dużych, objętościowych wżerów w obudowach wielkogabarytowych pomp.
2. Zakres zastosowań
UNIREP 19 stosuje się wszędzie tam gdzie musimy trwale usunąć skutki korozji i erozji, zwłaszcza wywołanej przez przepływ cieczy z wtrętami ciał stałych.

 • miał
 • żwir
 • miał węglowy

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 3:1 – objętościowo
 • 4:1 – wagowo

Objętość właściwa:  408cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1,375 N/cm2
 • odporność na temperaturę: 250°C
 • wytrzymałość na ściskanie, wg ASTM D 695: 10,315 N/cm2
 • wytrzymałość na rozciąganie, wg ASTM D 790: 5,501 N/cm2
 • stała dielektryczna, wg ASTM D 150: 6,0
 • oporność właściwa, wg ASTM D 257 : 8×1013 Ohm cm
 • właściwa oporność powierzchowna, wg ASTM D 257: 8×1013Ohm
 • odporność na chemikalia: Dobra odporność na roztwory wodne wszelkich soli i kwasów oraz roztwory alkaiczne
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA
 • odporność na ścieranie (wg Taber’a Rad CS17,1 kg, 5000 obr./min); – max.2,7µ/1000 obr.

5. Obróbka mechaniczna
Żadna obróbka mechaniczna, nawet szlifowanie nie jest w ogóle zalecane. Naprawione miejsce należy ukształtować w sposób ostateczny zanim UNIREP 19 stwardnieje.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • FDA – USA  CFR 21.175.300
 • BUREAU VERITAS 0015H/4872/BO/PRSOBV
 • AMERICAN BUREAU of SHIPPING 97-NC 113224-X

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.