Oferta

THORTEX 3 (UNIREP 3M)

UNIREP 3 super metal thortex metal tech EG

1. Opis
UNIREP 3 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym. Po zmieszaniu obu składników przyjmuje postać gęstej, tiksotropowej pasty w kolorze szarym. Jest najbardziej poszukiwanym, najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem regeneracyjnym do wszystkich napraw.

2. Zakres zastosowań
Ze względu na swe uniwersalne właściwości, UNIREP 3 można zastosować do wszelkich napraw

 • naprawa pękniętych rurociągów, zbiorników oraz urządzeń chłodniczych
 • naprawa pęknięć i wyrwanych ścianek wszelkich korpusów i odlewów, w tym kadłubów silników, sprężarek, skrzyń przekładniowych czy obudów zmienników momentów
 • naprawa uszkodzonych otworów gwintowanych
 • usuwanie błędów produkcyjnych w nowych elementach,
 • usuwanie wad odlewniczych w odpowiedzialnych odlewach
 • osadzanie łożysk tocznych i panewek łożysk ślizgowych w wybitych i zdeformowanych gniazdach
 • osadzanie klinów i wpustów w rozbitych i przewymiarowanych rowkach,
 • nakładanie do wymiaru średnicy nominalnej, ubytków na wałach, osiach, tłoczyskach i czopach

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 3:1 – objętościowo
 • 5:1 – wagowo

Objętość właściwa:  410cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002:   1750 N/cm2
 • odporność na temperaturę:   250oC
 • wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695:   10840 N/cm2
 • wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790:   7000 N/cm2
 • stała dielektryczna wg ASTM D 150:   6,5
 • oporność właściwa wg ASTM D 257:   7x1013Ohm cm
 • właściwa oporność powierzchniowa wg ASTM D 257:   7×1013 Ohm
 • odporność na chemikalia; (dokładna – patrz osobny rozdział); bardzo dobra odporność na kwasy nieorganiczne, zasady, oleje i sole. Dobra odporność na wszelkie przemysłowe ciecze odpadowe
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA

5. Obróbka mechaniczna
UNIREP 3 może być w każdym przypadku obrabiany mechanicznie: toczony, wiercony, frezowany, gwintowany, szlifowany a nawet polerowany.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – 39/MN/96
 • Państwowy Zakład Higieny – B-130/95
 • FDA – USA  CFR 21.175.300
 • NATO APPROVAL NSN 803/0 993 354 206
 • NATO APPROVAL NSN 803 099 513 6530
 • New York Testing Lab.
 • FULMER YARSLEY G.83662/2
 • USSR REGISTER of SHIPPING 89.086.005
 • CERBERTUS 20.10.95
 • BUREAU VERITAS 0015H/4872/BO/PRSOBV
 • LLOYD’S REGISTER MDD/92/ABS
 • AMERICAN BUREAU of SHIPPING  97-NC 113224-X

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.