Oferta

VIPER SKIN

VIPER SKIN

Viper Skin™ jest  pierwszym  dwuosiowym , hybrydowym materiałem z włókna węglowego i szklanego, impregnowanym żywicą poliuretanową, który łączy wytrzymałość z łatwością nakładania  fabrycznie nasączonego włókna.

Typowe zastosowania:

 • Rurociągi przesyłowe
 • Pionowe porzewody rurowe przesyły  ropy  naftowej  i  gazu
 • Wgniecenia i  wagy  mechaniczne
 • Spoiny  obwodowe na   statkach i  rurociągach
 • Rurociągi  technologiczne: chemikalia, ropa naftowa, gazy, woda i  para

Zalety:

 • Utwardzana wilgocią  żywicą poliuretanowa skraca czas przygotowania preparatu o ponad 50%
 • Fabrycznie nasycony
 • Można stosować  na  powierzchnie wilgotne,  ulegajace „ poceniu się „  lub zanurzone w   wodzie
 • Można stosować  na różne kształty

Opis (dane techniczne):

 

Właściwość Typowa wartość testowa
Stosunek mieszanki 05:01
Wytrzymałość na ścinanie – przyczepność do stali 0,030″(0,76 mm) 1,268 psi (8,74 MPa)
Wytrzymałość na ścinanie – 1000 godz. zanurzenia na mokro (gorący) 194°F (90°C) 837 psi (5,77 MPa)
Wytrzymałość na ścinanie – 1000 godz. zanurzenia na sucho (gorący) 320°F (160°C) 670 psi (4,62 MPa)
Temp. zeszklenia (Tg) 186˚C

 

Informacje dodatkowe

Skład systemu Viper Skin:

 • Masa epoksydowa przenosząca obciążenie: Syntho-Poxy™ HC (wzmacniająca)
 • Podkład antykorozyjny: Syntho-Subsea™LV Epoxy
 • Ochrona przed promieniowaniem UV: Syntho-Coat lub Syntho-Glass®UV
 • Folia dociskowa

Przygotowanie powierzchni:
Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi  i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:
Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.