Oferta

Sterowane elektronicznie

Ultramat UFM-D03 / UFM-D05 / UFM-D10

Ultramat®UFM-D03 / UFM-D05 / UFM-D10

Urządzenie UFM-D jest sterowanym elektronicznie, bezstratnym drenem(spustem) kondensatu. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne zapewniają niezawodny spust kondensatu, nawet w przypadku gdy kondensat jest zanieczyszczony cząstkami stałymi, co zapewnia krótsze czasy i większe bezpieczeństwo pracy w szczególności w bezpośrednim porównaniu z drenami sterowanymi czasowymi lub sterowanymi poziomem.

Dodatkowo, kondensat jest mniej emulguje w porównaniu do sterowanych czasowo zaworów elektromagnetycznych, które rozpylają kondensat. Mniejsza emulgowanie zapewnia lepsze działanie separatorów wodno-olejowych zapewniając dłuższe okresy spełnienia wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych oraz niższe koszty eksploatacji! Nie ma straty powietrza podczas przedmuchu, dren pracuje cicho co jest bardzo istotną cechą podczas jego działania w miejscu pracy ludzi

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Ultramat UFM-D30 / UFM-D30HP / UFM-D130

Urządzenia UFM-D to sterowane elektronicznie dreny kondensatu nie powodujące strat sprężonego powietrza. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne na potrzeby drenowania zapewniają niezawodną pracę nawet przy zanieczyszczonych kondensatach z zawartością cząstek stałych. Krótsze czasy przestoju, mniejsze problemy i większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo kondensat emulguje mniej niż przy użyciu kontrolowanego czasem zaworu elektromagnetycznego, który rozpyla/atomizuje kondensat. Mniejsze emulgowanie skutkuje lepszym funkcjonowaniem separatorów oleju/wody – dłuższe okresy spełniania wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych, mniejsze koszty eksploatacji! W związku z tym, że podczas oczyszczania nie występują straty powietrza, dreny pracują cicho – jest to bardzo istotna cecha, podczas gdy dren jest zainstalowany w strefie pracy.

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.