Oferta

THORTEX 1 (UNIREP 3M)

UNIREP 1 E metal rapid metal-tech RG

1. Opis
UNIREP 1 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem do szybkich napraw. W firmie nazywamy go metalem rapid, gdyż czas jego twardnienia jest niezwykle krótki. To sprawia, że doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie szybkość ma znaczenie.

2. Zakres zastosowań

 • Ze względu na swe niezwykłe właściwości, UNIREP 1 jest powszechnie stosowany wszędzie, gdzie wymagana jest natychmiastowa naprawa.
 • usuwaniu wycieków i pęknięć rurociągów, zbiorników czy kotłów
 • naprawa chłodnic pojazdów i maszyn budowlanych w akcji
 • usuwanie rys na tłoczyskach hydraulicznych, nawet podczas ruchu maszyny
 • trwałe klejenie dwóch elementów

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 1:1 – objętościowo
 • 2:1 – wagowo

Objętość właściwa: 488cm3/k

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1750 N/cm2
 • odporność na temperaturę: do 150oC
 • wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695: 8530 N/cm2
 • wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790: 4895 N/cm2
 • stała dielektryczna wg ASTM D 150: 6,5
 • oporność właściwa wg ASTM D 257: 7×1013Ohm cm
 • odporność na chemikalia; (dokładna – patrz osobny rozdział); bardzo dobra odporność na kwasy nieorganiczne, zasady, oleje i sole. Dobra odporność na wszelkie przemysłowe ciecze odpadowe
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA

5. Obróbka mechaniczna
UNIREP 1 może być w każdym przypadku obrabiany mechanicznie: toczony, wiercony, frezowany, gwintowany, szlifowany a nawet polerowany.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – 39/MN/96
 • Państwowy Zakład Higieny – B-130/95
 • FDA – USA  CFR 21.175.300
 • NATO APPROVAL NSN 803/0 993 354 206
 • NATO APPROVAL NSN 803 099 513 6530
 • New York Testing Lab.
 • FULMER YARSLEY G.83662/2
 • USSR REGISTER of SHIPPING 89.086.005
 • CERBERTUS 20.10.95
 • BUREAU VERITAS 0015H/4872/BO/PRSOBV
 • LLOYD’S REGISTER MDD/92/ABS
 • AMERICAN BUREAU of SHIPPING  97-NC 113224-X

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.