Oferta

Kompozyty polimerowe Synthoglass i materiały trudnościeralne

MATERIAŁY TRUDNOŚCIERALNE, USZCZELNIENIA:

Pod indywidualne potrzeby klienta, oferujemy  zabezpieczenia  materiałów przed nadmiernym zużyciem: tzn. procesami ścierania, otarć czy uderzeń.  Zjawiska takie występują m.in przy transporcie materiałów sypkich, segmentacji materiału, młynach, zsypach, mieszlniach itp  ( kopalnie, sortownie, cementownie, elektrownie- popiół lotny itp).

Proponujemy wykładziny z materiałów ceramicznych, mineralnych, oraz metalowych oraz uszczelnienia z  materiałów:

 •    PTFE / FEP / PFA / PVDF
 •    SANTOPREN (TPE-V)
 •    SILIKON
 •    VITON
 •    BUTYL
 •    CHLOROPREN (NEOPREN)
 •    EPDM
 •    KAUCZUK NATURALNY
 •    NITRYL (NBR)
 •    TPE / SBS / SEBS
 •    TWORZYWA SZTUCZNE TERMOPLASTYCZNE

 


REMONTY MASZYN I URZĄDZEŃ PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH (NRI,THORTEX, INNE):

 • kompozytowe systemy do napraw części maszyn i urządzeń
 • kompozytowe systemy napraw z wypełnieniem  ceramicznym
 • do zabezpieczeń   układów przepływowych
 • systemy napraw powierzchni elastycznych
 • materiały do reprofilacji i odbudowy konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • powłoki ochronne posadzek i podłogi przemysłowe
 • polimerowa ochrona przed agresją chemiczną w zanurzeniu

 

                                    

1. Krótko o technologii

Naprawa technologią UNIREP MOLECULAR polega na nakładaniu na uszkodzone miejsce materiału, który uzupełni rodzimy materiał danej części, wypełni braki, zastąpi materiał wytarty czy zużyty lub też – nałożeniu warstwy ochronnej, cienkiej, ale skutecznie osłaniającej dany element przed niszczącymi działaniami korozji, erozji czy kawitacji.

Gama materiałów UNIREP MOLECULAR – to materiały dwuskładnikowe, po dokładnym zmieszaniu obu komponentów w odpowiedniej proporcji, powstaje rodzaj pasty molekularnej, miękkiej i elastycznej i przez to pozwalającej na precyzyjne wypełnianie ubytków.

Po krótkim czasie: 5 min., 20 min., 2 godz. – zależnie od rodzaju dobranego do naprawy materiału, utwardza się on samoczynnie, w temperaturze otoczenia, stanowiąc trwałe i jednorodne uzupełnienie. Warunkiem dobrej przyczepności do podłoża (przy czym tym podłożem może być: stal, staliwo, żeliwo, metale kolorowe, szkło, drewno i tworzywa sztuczne), jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, najlepiej przez piaskowanie, ale i przez szlifowanie, frezowanie, w przypadku wałów – toczenie lub też czyszczenie prostymi narzędziami. Ponadto, po obróbce przygotowującej, powierzchnie należy odpowiednio odtłuścić, najlepiej stosując specjalne czyściwo – UNIREP 94.

Umiejętne stosowanie separatora – UNIREP 95 (specjalny płyn silikonowy chroniący określone powierzchnie przed przyczepnością materiałów UNIREP) umożliwia odtwarzanie ściśle pasowanych powierzchni, wykonywanie precyzyjnych form, równomierny rozkład nacisków na duże powierzchnie itd.

Bandaż z włókna szklanego – UNIREP 96 jako jeden z materiałów pomocniczych – jest nośnikiem („rusztowaniem”), dla materiałów UNIREP w przypadku konieczności odbudowy nieistniejącego (zniszczonego całkowicie) elementu maszyny czy urządzenia np. wyrwanej łopatki wirnika, dziury w kadłubie silnika spalinowego, brakującego żeberka nośnego w konstrukcji odlewanej czy elementu korpusu sprężarki.

Reasumując, technologia UNIREP MOLECULAR jest łatwa, prosta i dająca szybkie efekty. Już krótkie szkolenie specjalistyczne wystarcza dla zapewnienia właściwych reżimów technologicznych w zakładzie, który właśnie wprowadza u siebie naprawy materiałami UNIREP MOLECULAR. Specjaliści zakładowi nie tylko szybko i skutecznie przyswajają sobie znane i sprawdzone przypadki naprawcze, ale z własnej inicjatywy rozszerzają ich gamę o te naprawy, które są w danej chwili najpotrzebniejsze w pracy zakładu.

2. Przygotowanie powierzchni

 • Dokładnie odtłuścić, wytrzeć czyściwem UNIREP 94 i pozostawić do wyschnięcia.
 • Najlepszym przygotowaniem powierzchni jest piaskowanie. Przy niewielkich powierzchniach oczyszczenie szlifierką tarczową, wiertarką z frezem korundowym (ale nigdy szczotką drucianą) jest zazwyczaj wystarczające.
 • Powierzchnie zewnętrzne nie powinny być błyszczące i gładkie lecz możliwie porowate i matowe.
 • W przypadkach awaryjnych można metale UNIREP nakładać na niedokładnie oczyszczone powierzchnie, gdyż jedną z ich zalet jest dobra przyczepność nawet i do lekko zaolejonych powierzchni.
 • Powierzchnie, które muszą być po związaniu metali lub gum rozłączalne należy wcześniej zabezpieczyć przez pokrycie separatorem UNIREP 95 i zostawić na okres 10 minut.
 • Bardzo porowate powierzchnie należy zabezpieczyć szelakiem lub szkłem wodnym.

 

3. Piaskowanie

Piaskowanie pistoletem lub agregatem do piaskowania umożliwia:

 • optymalne oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń wszelkiego typu jak: rdza, zgorzelina, tłuszcz, pozostałości farb i inne,
 • minimalny czas przygotowania, ciągłą pracę i najmniejszy ubytek oczyszczanej powierzchni,
 • dużą chropowatość czyszczonej powierzchni,
 • łatwy dostęp i możliwość czyszczenia wielu elementów bez ich całkowitego demontażu.

4. Zalecenia praktyczne

 • Do wyjmowania żądanej ilości bazy i utwardzacza należy używać dwóch różnych szpachli. Oba komponenty powinno się używać w określonym na opakowaniu stosunku objętościowym ocenianym wzrokowo i dokładnie wymieszać do momentu aż uzyska się jednorodną barwę bez najmniejszych wtrąceń.
 • Należy zwracać uwagę na czas w jakim należy materiał nałożyć na przygotowaną powierzchnię. Temperatury poniżej 20oC opóźniają reakcję wiązania, powyżej – przyspieszają (każde 10oC o około 50%).
 • Uwaga: duże ilości przyspieszają reakcję, a małe – opóźniają.
 • Wszystkie metale mogą być nakładane w temperaturach od 5oC – 40oC. UNIREP 3 SUPER METAL może być nakładany nawet w temperaturze -5oC. Aby skrócić czas wiązania zaleca się miejscowe podgrzanie (np. lampą).

Gdy istnieje konieczność przyspieszenia reakcji wiązania można metale podgrzewać do temp. 40oC, a powierzchnię do 50oC – 60oC.

W przypadku znacznych obciążeń mechanicznych lub termicznych należy stosować zbrojenie z taśmy z włókna szklanego UNIREP 96. Taśma powinna mieć tej wielkości oczka, aby umożliwiały one dokładne nasycenie powierzchni taśmy. Następnie taśma musi być całkowicie pokryta następną warstwą materiału. Mocno obciążone rysy i pęknięcia należy przewiercić na końcach, ścisnąć, zabezpieczyć klamrami mocowanymi na śruby samogwintujące i pokryć następną warstwą SUPER METALU.

 • Odporność nakładanej warstwy zależy od jej grubości. Jeżeli niemożliwe jest nałożenie żądanej grubości za jednym razem, można po związaniu pierwszej nakładać na nią następną warstwę.
 • Dopóki materiał nie został całkowicie związany można jego powierzchnie wygładzić przez nałożenie folii polietylenowej lub wygładzić powierzchnię wilgotną (umoczoną w wodzie) dłonią.

Narzędzia należy umyć w rozpuszczalniku.

Dwukomponentowe materiały posiadają ogromnie zróżnicowaną tolerancję mieszania. Metale UNIREP charakteryzują się bardzo dużą tolerancją mieszania. Gumy UNIREP – przeciwnie bardzo niewielką, a Metale Ceramiczne wymagają dość dokładnej tolerancji. Generalnie zmiana zalecanego stosunku mieszania pomiędzy bazą i utwardzaczem nigdy nie może przynieść pozytywnych efektów, w związku z czym zawsze, na ile jest to możliwe, należy zwracać uwagę, aby proporcje mieszania były właściwe. Jest to szczególnie istotne, gdy gotowy materiał ma pracować w zakresie wysokich temperatur, lub gdy środowisko pracy jest korozyjnie agresywne. Zwykła oszczędność powinna również eliminować przypadki, gdy w wyniku stosowania złej proporcji, pozostają w jednym z opakowań, niewykorzystane resztki materiału.

Czas chemicznej reakcji jest w przypadku każdego materiału różny i podany przy opisach każdego z materiałów. Podane tam przeciętne czasy odpowiadają reakcji w temp. 20oC. Zmiana temperatury oraz ilość mieszanych komponentów, wpływają oczywiście na przyspieszenie lub opóźnienie reakcji wiązania. Wzrost temperatury o 10oC skraca czas reakcji podwójnie a jej spadek o 10oC analogicznie wydłuża czas reakcji.

Ilość mieszanych komponentów ma również wpływ na czas reakcji wszystkich materiałów regeneracyjnych UNIREP. Pomimo, że wpływ reakcji egzotermicznej jest taki niewielki na wzrost temperatury, że jest on trudny do zmierzenia to naturalnie duże ilości mieszanych komponentów przyspieszają znacznie reakcję i odwrotnie przy ilościach niewielkich czas reakcji jest dłuższy.

Przy konieczności napraw w zakresie –5oC do 10oC zaleca się oba komponenty: bazę i utwardzacz podgrzać do temperatury 40oC (w ciepłej wodzie). Ogrzewane komponenty umożliwiają szybkie wiązanie na naprawianej powierzchni. Gdy naprawa przebiega powyżej 30oC należy oba komponenty ochłodzić, aby reakcja nie przebiegała zbyt szybko, co ma niekorzystny wpływ na przyczepność do powierzchni.

Gdy do naprawy konieczna jest większa ilość materiału, a jednocześnie okres jego nakładania ze względów praktycznych nie może być zbyt krótki zaleca się wymieszany materiał rozprowadzić wpierw (grubość do 5 mm) na czysty kawałek blachy lub płytki, dzięki czemu unikamy przyspieszenia reakcji wiązania, gdyż na przyspieszenie reakcji największy wpływ wywiera grubość warstwy.

 

5. Celem uzyskania lepszych rezultatów

Nie należy nakładać w następujących warunkach:

 • Gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5oC lub odnośna wilgotność około 90%.
 • W czasie deszczu, śniegu, mgły lub gdy te czynniki występują łącznie.
 • Kiedy powierzchnia metalu, na którą chcemy nakładać jest silnie zawilgocona lub gdy wilgotność powietrza powoduje kondensat pary wodnej na tej powierzchni.

 

6. Bezpieczeństwo i zdrowie

Ponieważ zarówno baza jak i utwardzacz posiadają palne rozpuszczalniki nie należy podgrzewać żadnego z komponentów do temperatury powyżej 65oC. Materiały UNIREP są całkowicie nietrujące i bezpieczne dla zdrowia. Przy ciągłej pracy ręcznej zaleca się jednakże kremować ręce lub używać rękawic gumowych.

Przed stwardnieniem materiałów UNIREP można myć ręce zwykłą ciepłą wodą z proszkiem.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.