Oferta

THORTEX 17 (UNIREP 3M)

UNIREP 17 ceramic HTX metal cerami-tech HTX

1. Opis
UNIREP 17 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym, molekularnie modyfikowanym i zbrojonym przeciwko wycieraniu przez ciecze w podwyższonych temperaturach. Po zmieszaniu bazy i utwardzacza, przyjmuje postać gęstości płynnego miodu. Doskonale i trwale kryje powierzchnie narażone na efekty przepływów gorących i chemicznie aktywnych cieczy. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i erozję a także ścieranie. Zachowuje przy tym wysoką adhezję do metali.
2. Zakres zastosowań
UNIREP 17 tworzy cienką warstwę ochronną (ok. 250 μm) na powierzchniach urządzeń lub instalacji, narażonych na stały kontakt z czynnikami wywołującymi korozję i erozję, przyśpieszonymi podwyższoną temperaturą pracy i chemicznie agresywnym medium.  Idealny do wykładania od wewnątrz

  • pomp, zaworów, rurociągów (duże średnice)
  • pokryw i den sitowych wymienników ciepła, odparowników
  • pozostałej gamy urządzeń pracujących w podwyższonych temperaturach i w stałym zanurzeniu, w agresywnych płynnych chemikaliach

Dane dotyczące odporności na pracę materiału w cieczach chemicznie aktywnych, można uzyskać po podaniu zakresu przewidzianych temperatur pracy danego urządzenia.

temperatury suche max 250°C stała temperatura pracy 170°C
temperatury wilgotne max 180°C stała temperatura pracy 130°C

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

  • 4:1 – objętościowo

Objętość właściwa:  435cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

  • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1958 N/cm2
  • wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695: 9090 N/cm2
  • wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790: 6295 N/cm2
  • odporność na ścieranie (1 kg ciężarek / CS 17 koło) wg ASTM D 4060: 0,0065 ml straty na każde 1000 cykli
  • korodoodporność wg ASTM B117: 5000 godz.

5. Obróbka mechaniczna
W przypadku UNIREP 17 nie jest ona w ogóle zalecana. Możliwa jest natomiast technika wypełnień trudno dostępnych szczelin metodą wierceń i wtrysku UNIREPU 17, specjalnym pistoletem.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.