Oferta

THORTEX 9 (UNIREP 3M)

UNIREP 9 XL metal metal-tech XG

1. Opis
UNIREP 9 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem regeneracyjnym o wydłużonym czasie utwardzania. Po zmieszaniu obu składników przyjmuje postać tiksotropowej pasty w kolorze szarym. Stosowany zawsze tam, gdzie do naprawy wymagane są duże ilości materiału, które mogą stwardnieć dopiero po zakończeniu całej aplikacji.

2. Zakres zastosowań

O zastosowaniu UNIREP 9 decydują jedynie specyficzne warunki prowadzenia napraw, takie jak:

 • wykonawstwo podsadzek pod fundamenty maszyn, dźwigów czy walców hutniczych
 • wypełniania wybitych gniazd łożysk walców
 • podsadzanie płyt ślizgowych klatek walcowniczych

3. Przygotowanie materiału do aplikacji
Bazę i utwardzacz należy wyjąć z pojemników dwoma oddzielnymi nożami. Następnie wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej barwy mieszanego materiału (bez jakichkolwiek smug). Mieszanie według następujących proporcji

 • 1:1 – objętościowo
 • 1.75:1 – wagowo

Objętość właściwa:  392cm3/kg

4. Dane wytrzymałościowe

 • adhezja (przyczepność do stali konstrukcyjnej) wg ASTM D 1002 – 1750 N/cm2
 • odporność na temperaturę: 200oC
 • wytrzymałość na ściskanie wg ASTM D 695: 7000 N/cm2
 • wytrzymałość na zginanie wg ASTM D 790: 5595 N/cm2
 • stała dielektryczna wg ASTM D 150: 6,5
 • oporność właściwa wg ASTM D 257: 7×1013Ohm cm
 • właściwa oporność powierzchniowa wg ASTM D 257: 7×1013 Ohm
 • odporność na chemikalia; (dokładna – patrz osobny rozdział); bardzo dobra odporność na kwasy nieorganiczne, zasady, oleje i sole. Dobra odporność na wszelkie przemysłowe ciecze odpadowe
 • kontakt ze środkami spożywczymi: całkowicie zgodny z odnośnymi normami FDA

5. Obróbka mechaniczna
UNIREP 9 może być w każdym przypadku obrabiany mechanicznie: toczony, wiercony, frezowany, gwintowany, szlifowany a nawet polerowany.
6. Odporność na starzenie
Całkowicie nieograniczona czasowo odporność na przechowywanie (składowanie) w temperaturze od 0oC do 30oC.
7. Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał jest całkowicie niepalny, może być zatem przechowywany bez szczególnych środków zabezpieczenia.
8. Atesty i Certyfikaty

 • Polski Rejestr Statków – TT/957/710256/03
 • FDA – USA  CFR 21.175.300

 

Application data

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.